อยากรีไฟแนนซ์บ้าน
บทความทั่วไป

อยากรีไฟแนนซ์บ้าน

อยากรีไฟแนนซ์บ้าน ไปดูขั้นตอนรีไฟแนนซ์บ้าน บอกเลยไม่ยุ่งยาก

อยากรีไฟแนนซ์บ้าน วิลล่าราคาถูกภูเก็ต ไปดูขั้นตอนรีไฟแนนซ์ บ้าน บอกเลยไม่ยุ่งยาก ขอแนะนำให้ลองพิจารณาเรื่อง การรีไฟแนนซ์ ซึ่งเป็นการกู้ยืมเงินก้อนใหม่ไปโปะหนี้ก้อนเก่า เพื่อลดภาระการผ่อนชำระ

โดยมีสินทรัพย์หรือบ้านของเราหลังเดิมเป็นตัวค้ำประกัน ที่สำคัญคือ เราจำเป็นต้องพยายามหาเงื่อนไขการให้กู้ยืมที่ดีกว่าเดิม ได้แก่ ดอกเบี้ยลดน้อยลง จำนวนเงินผ่อนต่อเดือนน้อยลง หรือระยะเวลาผ่อนนานขึ้น โดยปกติธนาคารจะมีเงื่อนไขให้รีไฟแนนซ์ได้ หลังจากผ่อนบ้านไปแล้วเป็นเวลากี่ปี ซึ่งจะระบุไว้ให้ในสัญญากู้ เช่น ผ่อนชำระมาแล้วอย่างน้อย 3 – 5 ปี เป็นต้น

รีไฟแนนซ์บ้านดีหรือไม่ เพื่อนๆคงพอ จะได้ยินข่าวดีว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศปรับ ลดอัตราค่าดอกเบี้ยอีกแล้ว ซึ่งแนวโน้ม อัตราค่าดอกเบี้ย VILLA FOR SELL น่าจะต่ำลงอีก 

อยากรีไฟแนนซ์บ้าน

รีไฟแนนซ์บ้าน คืออะไร

ใครที่สนใจกู้ซื้อบ้านควรรู้จักกับคำว่า ‘รีไฟแนนซ์’ VILLA FOR SELL

รีไฟแนนซ์ เป็นการขอกู้เงิน จากสถาบันการเงินใหม่ เพื่อนำไปปลดภาระหน้าที่ เงินกู้ยืมเก่าที่มีอยู่ เหตุผลจำนวนมาก ของการรีไฟแนนซ์ ดังเช่นว่าการเลือกสถาบันการเงินใหม่ ที่ให้ดอกต่ำลง มากยิ่งกว่า เพื่อช่วยลดภาระหน้าที่ ค่าผ่อนส่งต่อเดือน หรือช่วยทำให้ วิลล่าราคาถูกภูเก็ต ผ่อนหมดได้เร็วขึ้นนั่นเอง

อาทิเช่น สมมุติตอนนี้นาย กรัม ผ่อนบ้านราคาสองล้านบาทตรงเวลา 20 ปี รวมดอกที่จำต้องจ่าย ตลอดอายุคำสัญญาพอๆ กับสองล้านห้าแสนบาทนั่นเป็นเงินต้น (2,000,000 บาท) + ดอก (2,500,000 บาท) = 4,500,000 บาท ก็เลยตัดสินใจ เลือกรีไฟแนนซ์ โดยเลือกให้ช่วงเวลา การผ่อนสิ้นสุดตามข้อตกลงเดิม (17 ปี) ทำให้สถานการณ์ กลายเป็นเงินต้น + ดอกเบี้ย = 3,750,000 บาท ทั้งหมดนี้ เป็นตัวเลขสมมติ แต่คงจะช่วยให้ ท่านเห็นภาพได้แล้วว่าการรีไฟแนนซ์ นั้นสามารถ ช่วยทำให้พวกเรา มีเงินเหลือเก็บ มากเพิ่มขึ้น มีโอกาสประหยัดเงิน วิลล่าราคาถูกภูเก็ต ได้นับแสนบาท

สมการข้างต้นอาจดูเรียบง่าย แม้กระนั้นหากสนใจ รีไฟแนนซ์บ้านจริงๆ จะยุ่งยากหรือไม่ และก็ต้องทำเช่นไรบ้าง พวกเรามาทำความเข้าใจ ขั้นตอนการรีไฟแนนซ์กันเลยดีกว่า

อยากรีไฟแนนซ์บ้าน

ขั้นตอนในการรีไฟแนนซ์บ้าน

1. ตรวจสอบสัญญากู้บ้าน

ถ้าอยากรีไฟแนนซ์บ้าน ขั้นแรกให้เอาสัญญากู้บ้าน มาตรวจสอบดูว่า สามารถเริ่มทำได้ ตอนไหน ซึ่งส่วนมาก ในสัญญาสามารถ เริ่มรีไฟแนนซ์บ้านได้เมื่อผ่อนไปแล้ว 3 ปี VILLA FOR SELL

2. เลือกธนาคารที่ใช่

เป็นข่าวดีเพราะการรีไฟแนนซ์นั้น มีให้เลือกมากกว่า 100 โปรโมชั่น ซึ่งเรื่องของดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับแต่ธนาคาร เราต้องนำข้อมูล ของหลายๆ ธนาคารมาเทียบกัน  ถ้าเลือกดีๆ จะได้ธนาคารที่ให้ดอกเบี้ยที่ถูกที่สุด และช่วยให้เราประหยัดดอกเบี้ย ได้นับแสนเลยทีเดียว และอีกเรื่องที่สำคัญคือ ธนาคารที่เราจะเลือกใช้บริการ Refinance นั้นเราสะดวกในการ เข้าไปติดต่อทำธุรกรรมหรือไม่

ลงทุนใช้เวลาสักหน่อยสำหรับในการเลือกธนาคารที่จะรีไฟแนนซ์ ลองดูโปรโมชั่นจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นช่องทางสำหรับในการตัดสินใจ VILLA FOR SELL เพื่อจะได้เลือกในสิ่งที่ดีที่สุด วิลล่าราคาถูกภูเก็ต

3. เตรียมเอกสาร

การรีไฟแนนซ์บ้านมีเอกสารหลายส่วนที่ต้องเตรียม เพราะคล้ายการขอยื่นกู้บ้านใหม่อีกรอบ ซึ่งเอกสารที่แต่ละธนาคารต้องการมักจะคล้ายกัน มาดูกันว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

1. เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล
เอกสารที่เกี่ยวกับข้อมูลของผู้กู้ ใช้เพื่อยืนยันตัวตนกับธนาคาร

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 
 • สำเนาใบมรณะบัตร และทะเบียนสมรสของคู่สมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

2. เอกสารแสดงหลักประกันที่นำมารีไฟแนนซ์

 • สำเนาแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือ หนังสือรับรองกรรมสิทธิ์ห้องชุด
 • ใบอนุญาติปลูกสร้าง/หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่นสำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน ทด.13 หรือสัญญาให้ที่ดิน ทด.14
 • สำเนาหนังสือสัญญาจำนองที่ดิน
 • สำเนาสัญญากู้เงินธนาคารเดิม
 • สำเนาใบเสร็จเงินกู้เดือนล่าสุด
 • แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป

3. เอกสารแสดงรายได้
แบ่งประเภทของผู้มีรายได้เป็น 2 แบบด้วยกัน ซึ่งถ้ามีบัญชีกับธนาคารกรุงศรีก็จะมีสิทธิพิเศษต่างๆ เพิ่มเติมด้วย

 1. สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองการทำงาน(ตัวจริง)
 • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
 1. สำหรับบุคคลธรรมดาที่ทำธุรกิจส่วนตัว
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน/ใบทะเบียนการค้า
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้/ผู้กู้ร่วม
 • สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (ทั้งในนามบุคคลและกิจการ)
 • สำเนา ภ.พ. 30 (ถ้ามี) วิลล่าราคาถูกภูเก็ต

ในทั้ง 2 ประเภท ถ้ามีผู้กู้ร่วมก็ต้องให้ผู้กู้ร่วมเตรียมเอกสารข้อมูลส่วนบุคคลและเอกสารแสดงรายได้ดังกล่าวด้วยเช่นกัน

4. ยื่นขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์

เมื่อคุณยื่นเอกสารเพื่อขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์แล้ว ทางธนาคารก็จะส่งเจ้าหน้าที่มาประเมินราคาหลักประกันของเราเพื่อประกอบการอนุมัติ และเมื่อได้รับการอนุมัติจากธนาคารใหม่ที่เราเลือกเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ธนาคารจะแจ้งให้เราติดต่อธนาคารเดิมเพื่อสอบถามยอดหนี้คงเหลือและนัดวันไถ่ถอน

5. ทำสัญญาและจดจำนองที่กรมที่ดิน

เจ้าหน้าที่จากธนาคารใหม่จะถือสัญญาไปให้เซ็นที่กรมที่ดิน พร้อมๆ กับการไปทำสัญญาจำนองที่กรมที่ดินในวันเดียวกัน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

เมื่อเลือกธนาคารได้แล้วให้ลองนำไปคำนวณหักลบกับเงินที่ประหยัดขึ้นจากการรีไฟแนนซ์ ว่าค่าใช้จ่ายที่เสียไปจะคุ้มค่ากับจำนวนเงินที่คุณประหยัดได้จากดอกเบี้ยที่ลดลงหรือเปล่า โดยส่วนมากค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์จะน้อยกว่าการซื้อบ้านใหม่มาดูว่าปกติแล้วมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

 • ค่าประเมินราคา (อาจมีค่าใช้จ่าย หรือไม่มี ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่น)
 • ค่าจดจำนอง จ่ายให้กรมที่ดิน 1% ของวงเงินกู้
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงิน(ไม่เกิน 10,000 บาท)
 • ประกันอัคคีภัย (โดยปกติต้องทำทุก 1-3 ปี ตามกฎหมาย)
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของธนาคาร

เคล็ดลับดีๆ ที่ช่วยรีไฟแนนซ์ให้ง่ายขึ้น

ให้พิจารณารายได้ของเราว่ามีรายได้เพียงพอที่พอผ่อนชำระในแต่ละเดือนไหม หรือมีหลักทรัพย์อะไรที่เพิ่มมาใหม่จากเดิมและยังมีการผ่อนชำระอยู่ (ถ้ามีจะช่วยให้การรีไฟแนนซ์กับธนาคารใหม่สามารถทำได้ไม่ง่ายนัก) และที่สำคัญควรตรวจสอบให้ดีว่าระบบเครดิตบูโรของเรายังดีอยู่หรือเปล่า

นอกนั้นเราก็สามารถนำ บ้าน ที่กำลังผ่อนอยู่กับสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร มากระทำการรีไฟแนนซ์ผ่อนกับธนาคารที่ให้ดอกเบี้ยถูกกว่าได้เช่นเดียวกัน นอกเหนือจากการที่จะทำให้เราผ่อนบ้าน ได้หมดไวแล้วยังมีเงินเหลือเอาไปต่อยอดสำหรับเพื่อการลงทุนได้อีกด้วย

อ่านบทความที่น่าสนใจถัดไป บ้านพร้อมสระว่ายน้ำ การทำสัญญาเช่าบ้าน

เพิ่มเติม : village phuket .pool villa phuket .Villas Phuket . วิลล่าราคาถูกภูเก็ต . วิลล่าภูเก็ตป่าสัก . ขายวิลล่าภูเก็ต . SALE VILLA . buy villa phuket . phuket property . property phuket . บ้านจัดสรร .pool villaphuket village . phuket property . วิลล่าภูเก็ตที่ขาย . วิลล่า . ขายบ้านภูเก็ต . รีวิวบ้านภูเก็ต . home phuket . POOL VILLA . pool villas phuket villa

ปิดความเห็น บน อยากรีไฟแนนซ์บ้าน